Для запису на прийом та консультацію: +38-093-0299-099 +38-096-7788-246

Комплексний патогенетичний підхід до лікування та профілактики рецидивів дефектних рубців молочних залоз у пацієнток внаслідок маститів

Комплексний патогенетичний підхід до лікування та профілактики рецидивів дефектних рубців молочних залоз у пацієнток внаслідок маститів /Г. О. Рибчинський, С. І. Саволюк // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2017. – Вип. 28. – С. 534-540. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2017_28_68

У зв’язку з присутніми випадками хірургічного лікування маститів, нерідко виникають такі косметичні дефекти як дефектні рубці (ДР) молочних залоз (МЗ). Існує численна кількість лікувальних заходів, спрямованих на усунення такого роду дефектів, але жоден з них не забезпечує гарантованого 100 % самостійного ефекту. Мета роботи – порівняння результатів ефективності лікування пацієнток з ДР МЗ, в яких в анамнезі вже були ДР інших локалізацій. В дослідженні брало участь 19 пацієнток з ДР МЗ внаслідок хірургічних втручань з приводу маститів та вже наявними в анамнезі ДР інших локалізацій. Групу порівняння складали пацієнтки, яким проводили лише хірургічне висічення ДР – 11 осіб (в тому числі в інших медичних установах), основна група складалась із пацієнток, яким проводили поєднання хірургічного висічення рубця з введенням 2 % розчину лідокаїну та бетаметазону в підрубцеву зону, а також силіконовий пластир з компресійною пов’язкою або спеціальним компресійним одягом для профілактики рецидиву нових ДР. В групі порівняння у 7 з 11 пацієнток (63,7 %) спостерігалось формування повторного ДР. У 4 з 11 (36,3 %) пацієнток цієї ж групи, такої тенденції не спостерігалось. В основній групі станом на 9 – 12 місяць після початку проведення лікувально-профілактичних заходів жодного рецидиву ДР на МЗ констатовано не було. Висновки: лише хірургічне висічення ДР МЗ після маститу та наявності в анамнезі ДР інших локалізацій не забезпечує 100 % ефект їх повного вилікування. Обов’язковий контроль за загоєнням таких рубців протягом 6 – 9 місяців для можливості корекції рубця. Необхідність індивідуального підходу до лікування ДР на МЗ. Підбір комплексу вказаних лікувально-профілактичних заходів з врахуванням наявності ДР в анамнезі як фактору ризику їх рецидиву на відміну від застосування лише хірургічного способу лікування суттєво покращує естетичний ефект лікування та уникає ризику рецидиву ДР.