Для запису на прийом та консультацію: +38-093-0299-099 +38-096-7788-246

дефектні рубці молочних залоз, хронічна запальна фіброзно-кистозна мастопатія та секторальні резекції молочних залоз в анамнезі

дефектні рубці молочних залоз, хронічна запальна фіброзно-кистозна мастопатія та секторальні резекції молочних залоз в анамнезі

Рибчинський Г. О.
Деякі аспекти ведення пацієнток з дефектними рубцями молочних залоз з хронічною запальною фіброзно-кистозною мастопатією та секторальними резекціями в анамнезі / Г. О. Рибчинський // Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т. 23, число 3(3). – С. 10-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2016_23_3%283%29__5

 

Описано основні причини та деякі аспекти утворення дефектних рубців молочних залоз та обгрунтовано комплексний вплив факторів ризику їх утворення. Наведено приклади малоінвазивного усунення дефектних рубців із затосуванням власного способу їх лікування, а також способу ведення пацієнток після хірургічного висічення дефектних рубців і після секторальних резекцій молочних залоз з метою профілактики їх повторної появи. Висвітлено актуальність естетичного фактору у пацієнток з фіброзно-кистозною мастопатією з запальним елементом хронічного перебігу, в тому числі нелікованою.